Μυασθένεια – Μυασθενικό Σύνδρομο

Η Μυασθένεια, ή όπως είναι ο σωστός όρος «Βαρεία Μυασθένεια», καθώς και το Μυασθενικό Σύνδρομο είναι καταστάσεις που προκαλούν αδυναμία. Παρ΄ ότι είναι διαφορετικής αιτιολογίας νοσήματα-καταστάσεις, έχουν τα ίδια ή πολύ παρόμοια συμπτώματα.

Η Νευροφυσιολογική διερεύνηση μπορεί να διακρίνει εάν πρόκειται για Μυασθένεια ή για Μυασθενικό Σύνδρομο ώστε να ακολουθήσει η ανάλογη διερεύνηση και αντιμετώπιση.