Μικτή ακράτεια

Η μικτή ακράτεια αφορά σε συνδυασμό λιγότερο ή περισσότερο των ως άνω περιπτώσεων ακράτειας.

Covid-19
Προπληρωμή Test