Μεσογειακή Αναιμία

Η Μεσογειακή αναιμία είναι ένα κληρονομικό νόσημα με μεγάλη συχνότητα στη χώρα μας. Χαρακτηρίζεται από βαριά αναιμία που εκδηλώνεται ήδη από τη βρεφική ηλικία με σοβαρές συνέπειες στην ανάπτυξη και την υγεία του πάσχοντος.

Για να γεννηθεί ένα παιδί με Μεσογειακή αναιμία θα πρέπει απαραίτητα και οι δύο γονείς του να είναι φορείς (ετεροζυγώτες) της νόσου.

Στην Ελλάδα περίπου 1 στα 10 άτομα είναι ετεροζυγώτες για Μεσογειακή Αναιμία.

Μέχρι σήμερα δεν έχει βρεθεί αποτελεσματική θεραπεία και η αντιμετώπιση των ασθενών περιλαμβάνει συχνές μεταγγίσεις αίματος (μία ή δύο το μήνα) και αποσιδήρωση.

Ο πλέον, όμως, ενδεδειγμένος τρόπος αντιμετώπισής της είναι η πρόληψη. Αυτή επιτυγχάνεται κατά τον προγεννητικό έλεγχο.

Covid-19
Προπληρωμή Test