Λοιμώξεις Νεογνού

Οι λοιμώξεις στην περιγεννητική περίοδο δεν είναι σπάνιες. Απαιτούν άμεση αντιμετώπιση με αντιβιοτική αγωγή και γενικότερη υποστήριξη του νεογνού. Καθυστέρηση στην αντιμετώπιση των λοιμώξεων μπορεί να οδηγήσει σε καταστροφικά αποτελέσματα.