Κρυψορχία - ανασπώμενοι όρχεις

Κρυψορχία είναι όταν ο όρχις δεν έχει κατέβει στη θέση του στο όσχεο τη στιγμή της γέννησης.

Στο 85% των περιπτώσεων είναι ετερόπλευρος και στο 15% αμφοτερόπλευρος.

Στις περισσότερες από αυτές τις περιπτώσεις, οι όρχεις θα κατέβουν από μόνοι τους στη θέση τους μέσα στο πρώτο εξάμηνο-οκτάμηνο της ζωής.

Περίπου 1,5 αγόρια στα 100 θα χρειαστούν επέμβαση, τη λεγόμενη ορχεοπηξία, μετά την ηλικία των 8 μηνών και το αργότερο μέχρι την ηλικία του ενός έτους.

Η κρυψορχία και ιδίως εάν τα παιδιά δε χειρουργηθούν σε σωστή ηλικία, μπορεί να προκαλέσει στειρότητα καθότι τα κύτταρα των όρχεων που παράγουν τα σπερματοζωάρια δε θα ωριμάσουν σωστά.

Η κρυψορχία επίσης εάν δε διορθωθεί έγκαιρα, μπορεί να προκαλέσει και καρκίνο των όρχεων λόγω της χρόνιας υπερθέρμανσης των όρχεων, οι οποίοι ζουν στη βουβωνική χώρα και όχι έξω από το σώμα στο όσχεο.

Η ορχεοπηξία επί έκτοπων όρχεων που ψηλαφώνται στη βουβωνική χώρα, γίνεται με μία επέμβαση που δεν απαιτεί νοσηλεία και με ποσοστά επιτυχίας που αγγίζουν σε έμπειρα χέρια το 100%.

Όταν οι όρχεις δε ψηλαφώνται και είναι ενδοκοιλιακοί, χρειάζεται να γίνει λαπαροσκοπική προσέγγιση.

Τα παιδιά σε αυτήν την περίπτωση νοσηλεύονται για μία νύκτα και τα ποσοστά τελικής επιτυχίας σε αυτές τις υψηλές-ενδοκοιλιακές κρυψορχίες είναι της τάξης του 85%.

Ανασπώμενος είναι ο όρχις εκείνος ο οποίος ζει στο όσχεο και κατά καιρούς και στιγμές ανέρχεται στη βουβωνική χώρα. Οι ανασπώμενοι όρχεις εκτιμώνται κλινικά και υπερηχογραφικά και οι περισσότεροι από αυτούς δε χρειάζονται χειρουργική επέμβαση.