Κιρσοκήλη

Η κιρσοκήλη είναι μία ουρολογική πάθηση, που αφορά περίπου στο 17-18% του ανδρικού πληθυσμού. Η ύπαρξή της στις περισσότερες περιπτώσεις διαπιστώνεται σε νέους άνδρες λόγω των εξετάσεων στις οποίες υποβάλλονται για έλεγχο υπογονιμότητας.

Η κιρσοκήλη οφείλεται σε ανεπάρκεια των βαλβίδων, που υπάρχουν μέσα στις φλέβες και κανονικά επιτρέπουν τη ροή του αίματος μόνο από την περιφέρεια προς το κέντρο, ενώ όταν ανεπαρκούν, το αίμα μπορεί να παλινδρομεί από τις μεγαλύτερες προς τις μικρότερες φλέβες, πράγμα που έχει ως συνέπεια την κιρσοειδή διεύρυνση.

Οι επιπτώσεις της κιρσοκήλης στους άνδρες αφορούν κυρίως τη σπερματογένεση, καθώς ενοχοποιούνται για το 40% της ανδρικής στειρότητας.

Η αντιμετώπιση της κιρσοκήλης είναι αποκλειστικά χειρουργική. Πρόκειται για μία επέμβαση μικρής βαρύτητας, ημερήσιας νοσηλείας και άμεσης επιστροφής στις δραστηριότητες.

Η επέμβαση πραγματοποιείται με διάφορες μεθόδους και στόχο τη διακοπή της κυκλοφορίας των σπερματικών φλεβών.

Ο χειρουργός ουρολόγος αναλόγως του κάθε περιστατικού αλλά και της εμπειρίας του σε νέες τεχνικές, εφαρμόζει για τη διόρθωση της κιρσοκήλης:

  • Υψηλή απολίνωση,
  • Βουβωνική απολίνωση,
  • Υποβουβωνική απολίνωση,
  • Λαπαροσκοπική απολίνωση και
  • Ρομποτική απολίνωση.