Χόρδωμα

Τα χορδώματα είναι κακοήθεις όγκοι που προέρχονται από υπολείμματα της νωτιαίας χορδής της αναπτυσσόμενης σπονδυλικής στήλης και μπορούν να αναπτυχθούν σε οποιοδήποτε σημείο της στήλης.

Τα χορδώματα είναι τοπικά επιθετικοί όγκοι, παρόλο που ιστολογικά δίνουν εικόνα καλοήθων όγκων. Συχνά είναι ανενεργοί για μία χρονική περίοδο, όμως στη συνέχεια γίνονται πολύ επιθετικοί και αποκτούν τεράστιο μέγεθος.

Απαιτείται η έγκαιρη και επιθετική αντιμετώπισή των χορδωμάτων από την πρώτη εμφάνιση, καθώς μπορούν να δώσουν μεταστάσεις σε άλλα σημεία του οργανισμού, οδηγώντας ακόμα και στο θάνατο.

Το Νευροχειρουργικό τμήμα έχει ιδιαίτερη εμπειρία στην αντιμετώπιση χορδωμάτων της κρανιοσπονδυλικής συμβολής. Ο ασθενής ελέγχεται προεγχειρητικά με τη χρήση αξονικής και μαγνητικής τομογραφίας. Με την εφαρμογή ενδοσκοπικών και ανοικτών χειρουργικών τεχνικών και χρήση διεγχειρητικής νευροπλοήγησης επιτυγχάνεται η ολική αφαίρεση του όγκου προσφέροντας αυξημένη επιβίωση στον ασθενή.

Στο ίδιο χειρουργείο ο ασθενής υποβάλλεται, αν απαιτείται, σε ινιοαυχενική σπονδυλοδεσία για την αποκατάσταση της σταθερότητας της κρανιοσπονδυλικής συμβολής.

Μετεγχειρητικά ενδέχεται να αποφασιστεί η χρήση ακτινοθεραπείας - ακτινοχειρουργικής σε συνεννόηση με το Ογκολογικό τμήμα.

Η φυσικοθεραπεία και αποκατάσταση βοηθούν μετεγχειρητικά στην μεγιστοποίηση του αποτελέσματος για τον ασθενή.