Χαλάρωση κολπικών τοιχωμάτων

Η χαλάρωση του προσθίου κυρίως, αλλά και του οπισθίου κολπικού τοιχώματος, συνήθως είναι αποτέλεσμα πολλαπλών φυσιολογικών τοκετών ή τοκετών με μεγάλου βάρους νεογνά και μαιευτικών χειρισμών. Επίσης, χαλάρωση συμβαίνει λόγω παχυσαρκίας, έντονης και βαριάς εργασίας ή κληρονομικών παραγόντων.

Covid-19
Προπληρωμή Test