Εξωμυελικοί όγκοι

Εξωμυελικοί είναι οι όγκοι που αναπτύσσονται όχι εντός του νωτιαίου μυελού, αλλά εντός της σπονδυλικής στήλης ασκώντας πίεση στο νωτιαίο μυελό. Τέτοιοι εξωμυελικοί όγκοι είναι τα:

  • Μηνιγγιώματα
  • Σβαννώματα
  • Νευρινώματα
  • Επενδυμώματα του τελικού νηματίου

Το Νευροχειρουργικό τμήμα διαθέτει χειρουργούς με μεγάλη σχετική εμπειρία που έχουν αντιμετωπίσει μεγάλο αριθμό εξωμυελικών, ενδοσκληρίδιων και εξωσκληρίδιων όγκων.

Θεραπεία εξωμυελικών όγκων

Στην πλειονότητά τους, οι εξωμυελικοί όγκοι μπορούν να αφαιρεθούν πλήρως, καθώς είναι προσβάσιμοι και με καθαρά όρια σε σχέση με το νωτιαίο μυελό.

Στο χειρουργείο γίνεται λεπτομερής νευροφυσιολογικός έλεγχος και εφαρμόζεται μικροχειρουργική τεχνική με στόχο την ασφαλή και πλήρη αφαίρεση του όγκου διατηρώντας ανέπαφες τις λειτουργίες του ασθενούς.

Επίσης, γίνεται χρήση διεγχειρητικού υπέρηχου για τον ακριβή εντοπισμό του εξωμυελικού όγκου. Σε ορισμένες, όχι συχνές, περιπτώσεις απαιτείται σπονδυλοδεσία για την σταθεροποίηση της σπονδυλικής στήλης. Μετεγχειρητικά ο ασθενής μπορεί να ακολουθήσει πρόγραμμα φυσικοθεραπείας για την μεγιστοποίηση του καλού αποτελέσματος της χειρουργικής επέμβασης.

Η φυσικοθεραπεία και αποκατάσταση βοηθούν μετεγχειρητικά στην μεγιστοποίηση του αποτελέσματος για τον ασθενή.