Εξόμφαλος

Ο εξόμφαλος αποτελεί μια συγγενή ομφαλική εξεντέρωση ή αμνιακή κήλη στην περιοχή του ομφαλού και περιομφαλικά.

Ο εξόμφαλος οφείλεται στην αδυναμία υποστροφής του έξω σπλαχνικού κοιλώματος μεταξύ 6ης και 8ης εμβρυικής εβδομάδας.

Κατά το διάστημα αυτό η πρωτογενής εντερική αγκύλη βρίσκεται ακόμη εκτός του κύτους της κοιλίας, μέσα στο έξω σπλαχνικό κοίλωμα.

Η διαταραχή αυτή του εξόμφαλου έχει ως αποτέλεσμα τη δημιουργία μεγάλου κοιλιακού ελλείμματος στην περιοχή του ομφαλού από το οποίο προβάλουν ενδοκοιλιακά σπλάχνα περιβαλλόμενα από κηλικό σάκο.