Εν τω βάθει Φλεβική Θρόμβωση - Χρόνια Φλεβική Ανεπάρκεια - Άτονα Φλεβικά Έλκη

Ενώ οι επιπολής (επιφανειακές) φλέβες πορεύονται επιφανειακά κάτω από το δέρμα των άκρων, οι εν τω βάθει (βαθιές) φλέβες ανεβαίνουν βαθύτερα και ανάμεσα στους μύες. Έχουν και οι βαθιές φλέβες βαλβίδες και ευθύνονται για την επιστροφή του 85% του αίματος από τα κάτω άκρα.

Η ακινησία του αίματος, η βλάβη της φλέβας και οι διαταραχές πηκτικότητας του αίματος μπορεί να οδηγήσουν σε θρόμβωση (το αίμα γίνεται στερεό - θρόμβος). Η επιφανειακή θρόμβωση είναι συνήθως εμφανής στην έσω επιφάνεια του ποδιού ως ερυθρή επώδυνη γραμμή. Η θρόμβωση των εν τω βάθει φλεβών προκαλεί επώδυνο οίδημα (πρήξιμο) στο ένα συνήθως πόδι και αν δεν αντιμετωπιστεί έγκαιρα μπορεί να οδηγήσει σε θρόμβωση και των αρτηριών των πνευμόνων προκαλώντας την πνευμονική εμβολή που είναι επικίνδυνη για τη ζωή.

Αποτέλεσμα της θρόμβωσης είναι η μόνιμη βλάβη & δυσλειτουργία των βαλβίδων και κατά συνέπεια η χρόνια φλεβική ανεπάρκεια. Σε απώτερα στάδια θρόμβωσης το δέρμα των κνημών σκληραίνει και γίνεται σκούρο ενώ τελικά εμφανίζονται έλκη που επουλώνονται με δυσκολία (μεταθρομβωτικό σύνδρομο). Όσο πιο έγκαιρα διαγνωσθεί η θρόμβωση τόσο μικρότερος ο κίνδυνος για τη ζωή & τόσο πιο έγκαιρα θα ληφθούν μέτρα για την πρόληψη του μεταθρομβωτικού συνδρόμου (θρομβόλυση, συντηρητική αγωγή, φλεβικό Stenting & ενδοφλεβεκτομή).