Δυσπλαστικές αλλοιώσεις τραχήλου

Οι δυσπλαστικές αλλοιώσεις του τραχήλου κατηγοριοποιούνται σε χαμηλόβαθμες και υψηλόβαθμες βλάβες. Οι υψηλόβαθμες βλάβες είναι εκείνες που κατά προτεραιότητα χρήζουν και θεραπευτικής αντιμετώπισης. Υπό συγκεκριμένες συνθήκες και χαμηλόβαθμες βλάβες μπορεί να χρειαστούν θεραπευτική παρέμβαση.