Δυσπλαστικές αλλοιώσεις αιδοίου

Οι αλλοιώσεις αιδοίου διαχωρίζονται σε χαμηλόβαθμες και υψηλόβαθμες βλάβες. Όπως στην περίπτωση των δυσπλαστικών αλλοιώσεων του τραχήλου, οι υψηλόβαθμες βλάβες είναι εκείνες που κατά προτεραιότητα χρήζουν και θεραπευτικής αντιμετώπισης.

Υπό συγκεκριμένες συνθήκες και χαμηλόβαθμες βλάβες μπορεί να χρειαστούν θεραπευτική παρέμβαση.