Διαταραχές όρασης

Διαταραχές της όρασης όπως το θάμβος (θολή όραση) μπορεί να αποτελούν σύμπτωμα βλάβης του οπτικού νεύρου (π.χ. σε Οπτική Νευρίτιδα ή σε Πολλαπλή Σκλήρυνση) ή του αμφιβληστροειδούς.

Η Νευροφυσιολογική διερεύνηση με Οπτικά Προκλητά Δυναμικά μόνα τους ή σε συνδυασμό με Ηλεκτροαμφιβληστροειδογράφημα μπορεί να συμβάλει στην εντόπιση της βλάβης και τη διάγνωση.