Διάρροια ταξιδιωτών

H διάρροια των ταξιδιωτών εμφανίζεται κυρίως μετά από ταξίδι σε τροπικές και αναπτυσσόμενες χώρες της Ασίας, της Μέσης Ανατολής, της Αφρικής, του Μεξικό και της Κεντρικής και Νότιας Αμερικής, όπου το 20-60% των ταξιδιωτών εμφανίζουν συμπτώματα.

Ο κίνδυνος σχετίζεται όχι μόνο με τη χώρα προορισμού, αλλά και με τις υπάρχουσες υγειονομικές συνθήκες και τον τρόπο προετοιμασίας τροφών στα εστιατόρια.

Η διάρροια ταξιδιωτών ως πάθηση συνήθως είναι ήπια, μπορεί όμως να έχει βαρύτερη εικόνα στα πλαίσια αφυδάτωσης ή εξωεντερικών εκδηλώσεων. 

Η διάρροια των ταξιδιωτών περιλαμβάνει ένα ευρύ φάσμα εντερικών νοσημάτων κυρίως λοιμώδους αιτιολογίας. Το 80% προκαλείται από εντεροπαθογόνα βακτήρια, με συχνότερο αίτιο το εντεροτοξινογόνο Escherichia coli, ενώ σπανιότερα αίτια αποτελούν ιοί (norovirus, rotavirus κλπ) και παράσιτα με συνηθέστερη τη Giardia intestinalis.

Η διάρροια ταξιδιωτών από ιούς ή βακτήρια είναι συνήθως ολιγοήμερη, ενώ εκείνη που οφείλεται σε παράσιτα μπορεί να επιμείνει για εβδομάδες έως και μήνες.

Σημαντικό ρόλο παίζει το ιστορικό πρόσφατου ταξιδιού σε χώρες υψηλού κινδύνου. Εργαστηριακά, πρέπει να γίνεται μικροσκοπική εξέταση και καλ/λεια κοπράνων, ενώ υπάρχουν και  και διαθέσιμες δοκιμασίες για ανίχνευση των ιικών αντιγόνων στα κόπρανα. 

Βασικό ρόλο έχει η εφαρμογή των συστάσεων όσον αφορά τα προληπτικά μέτρα σχετικά με την εφαρμογή των κανόνων υγιεινής, αλλά και με την επιλογή τροφίμων και ποτών, ώστε να προλαμβάνεται η διάρροια ταξιδιωτών. Η προληπτική χρήση αντιβιοτικών δε συστήνεται παρά μόνο σε ευπαθείς πληθυσμούς και όταν η συνολική διάρκεια του ταξιδιού δεν ξεπερνά τις 3 εβδομάδες.

Σε ορισμένες περιπτώσεις μικροβιακής αιτιολογίας, απαιτείται αντιβιοτική αγωγή όπως και σε παρασιτικές λοιμώξεις. Κατά βάση όμως, η θεραπεία είναι συμπτωματική (χορήγηση ηλεκτρολυτικών διαλυμάτων). Επιπλέον, πρέπει οι μικροί ταξιδιώτες να έχουν ολοκληρώσει το προβλεπόμενο για την ηλικία τους πρόγραμμα εμβολιασμών σύμφωνα με το Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών, αλλά και να εμβολιαστούν με επιπλέον εμβόλια ανάλογα με τη χώρα προορισμού.