Αρτηριοφλεβώδης δυσπλασία, εμβολισμός

Τι είναι το ανεύρυσμα εγκεφάλου;

Το ανεύρυσμα εγκεφάλου είναι μία παθολογική διεύρυνση ή διόγκωση τμήματος ενός αιμοφόρου αγγείου του εγκεφάλου.

Εκτιμάται ότι εμφανίζονται στο 2 – 4% του γενικού πληθυσμού. Τα περισσότερα ανευρύσματα εμφανίζονται μετά την ηλικία των 30 ετών.

Τα ανευρύσματα εγκεφάλου συχνά ανακαλύπτονται όταν σπάσουν, προκαλώντας αιμορραγία στον εγκέφαλο ή στο χώρο ο οποίος περιβάλλει στενά τον εγκέφαλο και ονομάζεται «υπαραχνοειδής χώρος». Ο ασθενής αισθάνεται έναν ξαφνικό πρωτόγνωρο πονοκέφαλο, ενώ σε μερικές περιπτώσεις μεγαλύτερης αιμορραγίας, χάνει τις αισθήσεις του.

Η ρήξη ενός ανευρύσματος είναι θανατηφόρος στο 40% των περιπτώσεων. Περίπου το 20% των ασθενών πεθαίνουν πριν φτάσουν στο νοσοκομείο. Από αυτούς που επιβιώνουν, περίπου οι μισοί υποφέρουν από κάποια μόνιμη αναπηρία.

Ο κύριος σκοπός της αντιμετώπισης ενός ανευρύσματος μετά την ρήξη του, είναι να προληφθεί  η πιθανή επαναιμορραγία (που είναι συχνότερη το πρώτο 24ωρο) και να δοθεί η δυνατότητα θεραπευτικών χειρισμών των πιθανών επιπλοκών της αρχικής αιμορραγίας (όπως ο υδροκέφαλος και ο σπασμός των αρτηριών) οι οποίοι δεν μπορούν να γίνουν εάν πρώτα δεν έχει αντιμετωπιστεί το ανεύρυσμα.

Τα μη ραγέντα ανευρύσματα συνήθως δεν προκαλούν κάποιο σύμπτωμα. Σε σπάνιες περιπτώσεις λόγω του μεγάλου μεγέθους τους, μπορεί να δώσουν νευρολογικά συμπτώματα από πίεση νεύρων ή να προκαλέσουν κεφαλαλγία. Πολύ συχνά ανακαλύπτονται τυχαία στο πλαίσιο ελέγχου των αγγείων του εγκεφάλου με μαγνητική αγγειογραφία. Όταν εντοπισθούν, ανάλογα με το μέγεθος, το σχήμα και τη θέση τους  θα πρέπει να αντιμετωπίζονται ώστε να προληφθεί η ρήξη τους ή να παρακολουθούνται με ετήσιο απεικονιστικό έλεγχο.

Πως αντιμετωπίζεται το ανεύρυσμα;

Το ανεύρυσμα εγκεφάλου αντιμετωπίζεται με νευροχειρουργική επέμβαση (κρανιοτομή – απολίνωση του ανευρύσματος) ή με ενδαγγειακή θεραπεία ή αλλιώς «εμβολισμό».

Μελέτες έχουν δείξει ότι ο εμβολισμός, που είναι μια ελάχιστα τραυματική μέθοδος, έχει μικρότερη πιθανότητα επιπλοκών, σε σχέση με το ανοικτό χειρουργείο  και στις περισσότερες περιπτώσεις αποτελεί την πρώτη θεραπευτική επιλογή.

Τι είναι ο εμβολισμός;

Ο εμβολισμός είναι μια ελάχιστα τραυματική διαδικασία κατά την οποία η προσπέλαση στη περιοχή της βλάβης γίνεται μέσα από τα αιμοφόρα αγγεία. Σε αντίθεση με την χειρουργική θεραπεία, ο εμβολισμός δεν είναι ανοικτή χειρουργική επέμβαση. Η επέμβαση πραγματοποιείται υπό γενική αναισθησία, χωρίς χειρουργική τομή, στην αίθουσα του Ψηφιακού Αγγειογράφου. Ενός μηχανήματος που δίνει τη δυνατότητα καθοδήγησης συσκευών μέσα στο σώμα με ακτινοσκόπηση (συνεχή ακτινογραφική εικόνα) και λήψης υψηλής ευκρίνειας εικόνων των αγγείων με χορήγηση σκιαγραφικών ουσιών.

Μέσα από την μηριαία αρτηρία τοποθετείται ένα ομοαξονικό σύστημα καθετήρων (λεπτών και πολύ λεπτών σωλήνων) το οποίο κατευθύνεται μέσα στο αρτηριακό δίκτυο του εγκεφάλου και τελικά μέσα στο ανεύρυσμα. Στη συνέχεια μικρά μεταλλικά ελάσματα τοποθετούνται μέσω του καθετήρα στο ανεύρυσμα αποκλείοντας το από την αιματική κυκλοφορία. Την τελευταία 10ετία, με την τεράστια εξέλιξη των εμβολικών υλικών και τεχνικών, είναι δυνατόν πλέον να αντιμετωπισθεί ενδοαγγειακά σχεδόν το σύνολο των ασθενών.