Αρτηριοφλεβώδης δυσπλασία

Η αρτηριοφλεβώδης δυσπλασία είναι μία σπάνια νόσος που χαρακτηρίζεται από την περίπλοκη περιέλιξη των αγγείων πάνω, εντός ή πλησίον του εγκεφάλου (συνήθως) ή του νωτιαίου μυελού νωτιαίου μυελού.

Οι αρτηριοφλεβώδεις δυσπλασίες είναι συγγενείς και συνήθως εκδηλώνονται με αιμορραγία σε ενήλικες κάτω των 40 ετών, ενίοτε με επιληπτικές κρίσεις ή κεφαλαλγίες.

Η διάγνωσή των αρτηριοφλεβωδών δυσπλασιών, γίνεται μέσω αξονικής τομογραφίας εγκεφάλου ή, συχνότερα, μέσω μαγνητικής τομογραφίας εγκεφάλου. Εφόσον διαγνωστεί μία αρτηριοφλεβώδης δυσπλασία τότε συστήνεται αγγειογραφία προκειμένου να απεικονιστεί με τη μεγαλύτερη ακρίβεια τόσο η πάθηση όσο και η σχέσεις της με τις γειτονικές αρτηρίες και φλέβες.

Θεραπεία αρτηριοφλεβώδους δυσπλασίας

Η αντιμετώπιση των αρτηριοφλεβωδών δυσπλασιών γίνεται μέσω τριών θεραπευτικών προσεγγίσεων, συχνά συνδυαστικά:

Μικροχειρουργική αφαίρεση: Είναι η πιο καθιερωμένη τεχνική, κατά την οποία πραγματοποιείται κρανιοτομία για την αφαίρεση της αρτηριοφλεβώδους δυσπλασίας από τον εγκέφαλο ή το νωτιαίο μυελό με τη χρήση μικροσκοπίου.

Στερεοτακτική ακτινοθεραπεία: Είναι μία σχετικά πρόσφατη τεχνική, κατά την οποία χορηγείται μία συμπυκνωμένη δόση ακτινοθεραπείας στον πυρήνα της αρτηριοφλεβώδους δυσπλασίας. Με την στερεοτακτική ακτινοθεραπεία σε περίπου 2 ως 5 έτη τα αγγεία της αρτηριοφλεβώδους δυσπλασίας θρομβώνονται και η αρτηριοφλεβώδης δυσπλασία αποφράσσεται.

Ενδαγγειακός εμβολισμός: Είναι η πλέον πρόσφατη τεχνική, κατά την οποία προωθείται ένας καθετήρα διά της βουβωνικής χώρας στα αγγεία του εγκεφάλου, τα οποία οδηγούν στην αρτηριοφλεβώδη δυσπλασία και εγχέεται σε αυτά υλικό. Με αυτόν τον τρόπο του ενδαγγειακού εμβολισμού αποφράσσεται η αρτηρία και μειώνεται η ροή του αίματος στην αρτηριοφλεβώδη δυσπλασία.