Αρτηριοφλεβική ή αρτηριοφλεβώδης δυσπλασία

H αρτηριοφλεβική ή αρτηριοφλεβώδης δυσπλασία, είναι μία συγγενής ανωμαλία στη διάπλαση των αγγείων του εγκεφάλου και σπανιότερα του νωτιαίου μυελού.

Εκδηλώνονται με κρίσεις επιληψίας, αιφνίδιο και ισχυρό πονοκέφαλο, δυσκολία στην ομιλία, θολή όραση, αδυναμία στα άκρα και άλλα συμπτώματα.

Ο κίνδυνος εγκεφαλικής αιμορραγίας που μπορεί να οδηγήσει ακόμη και σε θάνατο, είναι υψηλός.

Συχνά γίνεται αντιληπτή κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης ή περίπου στην ηλικία των 35 χρόνων.

Η διάγνωσή της γίνεται με αξονική ή μαγνητική τομογραφία και εφόσον προκύψουν σχετικά ευρήματα, είναι απαραίτητη η ψηφιακή αγγειογραφία.

Η αντιμετώπισή της γίνεται με εμβολισμό ή με κρανιοτομία σε περίπτωση εκτεταμένης εγκεφαλικής αιμορραγίας.