Ανεπάρκεια της Μιτροειδούς Βαλβίδας

Ανεπάρκεια της μιτροειδούς βαλβίδας σημαίνει ότι μία από τις βαλβίδες στην καρδιά -η μιτροειδής βαλβίδα- δεν κλείνει κανονικά και έτσι διαρρέει αίμα στην αντίθετη από την κανονική κατεύθυνση, προς τον άνω θάλαμο.

Η καρδιά τότε πρέπει να εργαστεί εντατικότερα για να αντλήσει το αίμα.

Αναλόγως της ποσότητας του αίματος που διαρρέει, με την πάροδο του χρόνου μπορεί να οδηγήσει σε καρδιακή ανεπάρκεια.

Η χρόνια ανεπάρκεια της μιτροειδούς βαλβίδας, ο πιο κοινός τύπος, αναπτύσσεται αργά.

Η Ανεπάρκεια της μιτροειδούς βαλβίδας προκαλεί δύσπνοια, ακραία κούραση και αδυναμία, συσσώρευση υγρού στα πόδια.

Η οξεία ανεπάρκεια είναι μία έκτακτη ανάγκη. Τα συμπτώματα οξείας ανεπάρκεια της μιτροειδούς βαλβίδας έρχονται γρήγορα και περιλαμβάνουν σοβαρή δύσπνοια κατά την ηρεμία, βήχα, και ταχυκαρδία.

Η διάγνωση της πάθησης γίνεται κατά περίπτωση με υπερηχοκαρδιογράφημα, ηλεκτροκαρδιογράφημα, διαοισοφάγειο υπέρηχο, ακτινογραφία θώρακος για να ελεγχθεί το μέγεθος της καρδιάς και καρδιακό καθετηριασμό για να εξετασθεί η σοβαρότητα του προβλήματος που έχει ήδη διαγνωστεί.

Η ανεπάρκεια της μιτροειδούς βαλβίδας αντιμετωπίζεται φαρμακευτικά αλλά μπορεί να χρειαστεί χειρουργική επέμβαση για να επισκευαστεί ή να αντικατασταθεί η μιτροειδής βαλβίδα εάν υπάρχουν συμπτώματα καρδιακής ανεπάρκειας, ή εάν το μέγεθος της αριστερής κοιλίας αυξάνει, ή αν η καρδιά αποδυναμώνεται. Επίσης, μπορεί να αντιμετωπιστεί με διαδερμική επιδιόρθωση της μιτροειδούς βαλβίδας με την τεχνική Mitraclip. Η αντιμετώπιση της οξείας ανεπάρκειας της μιτροειδούς βαλβίδας γίνεται στην καρδιολογική κλινική.