Ανεπάρκεια της αορτικής βαλβίδας

Η Ανεπάρκεια Αορτικής βαλβίδας αναπτύσσεται όταν η αορτική βαλβίδα δε λειτουργεί σωστά.

Όταν η αορτική βαλβίδα ανοίγει, το αίμα από την αριστερή κοιλία μπορεί να ωθηθεί προς την αορτή, τη μεγάλη αρτηρία που ξεκινά την καρδιά και να συνεχίσει να ρέει προς τις διακλαδιζόμενες αρτηρίες και προς όλα τα μέρη του σώματος, για να τροφοδοτηθούν τα κύτταρα.

Όταν η καρδιά χαλαρώνει, στο χρονικό διάστημα μεταξύ των κτύπων, η αορτική βαλβίδα κλείνει ώστε να αποφευχθεί το να ρέει το αίμα πίσω προς την καρδιά.

Στην ανεπάρκεια της αορτικής βαλβίδας, η αορτική βαλβίδα δεν κλείνει σωστά και παρουσιάζει διαρροές, με συνέπεια το σώμα να μην λαμβάνει αρκετό αίμα, και έτσι η καρδιά να πρέπει να εργαστεί σκληρότερα για να μπορέσει να το αναπληρώσει με αποτέλεσμα να αυξάνει το μέγεθός της.

Εάν δε διορθωθεί, η ανεπάρκεια αορτικής βαλβίδας συνήθως επιδεινώνεται με την πάροδο του χρόνου και εμφανίζονται συμπτώματα όπως η δύσπνοια και η κόπωση.

Σε αυτό το σημείο, μία αντικατάσταση αορτικής βαλβίδας είναι αναγκαία, για να αποφευχθούν ανωμαλίες των καρδιακών παλμών (αρρυθμίες), καρδιακή ανεπάρκεια, και μη αναστρέψιμη βλάβη στον καρδιακό μυ.

Ο ιατρός μπορεί να υποψιαστεί ότι πάσχετε από ανεπάρκεια αορτικής βαλβίδας εφόσον ακούσει ένα χαρακτηριστικό καρδιακό φύσημα με το στηθοσκόπιο.

Εφόσον η φυσική εξέταση υποδεικνύει ανεπάρκεια αορτικής βαλβίδας, ακολουθεί μία εξέταση ηλεκτροκαρδιογραφήματος και υπερηχοκαρδιογράφημα (echo) για να υπολογιστεί πόσο μεγάλη είναι η διαρροή αίματος από την αορτική βαλβίδα.

Για την αντιμετώπισή της ανεπάρκειας της αορτικής βαλβίδας σε ορισμένες περιπτώσεις, χορηγούνται φάρμακα για τη μείωση της αρτηριακής πίεσης και να καθυστερήσουν την εξέλιξη της νόσου.

Στη χρόνια ανεπάρκεια αορτικής βαλβίδας, όμως, μόλις εμφανιστούν τα πρώτα συμπτώματα, ακόμα κι αν είναι ήπια ή μόλις η αριστερή κοιλία χάνει δύναμη άντλησης αίματος, συνίσταται χειρουργική επέμβαση αντικατάστασης βαλβίδας για την πρόληψη ή και την αναστροφή της ζημιάς στην καρδιά.

Η ξαφνική ανεπάρκεια αορτικής βαλβίδας απαιτεί άμεση χειρουργική επέμβαση για την πρόληψη του θανάτου.