Αλλεργικό αναφυλακτικό σοκ

Το αλλεργικό σοκ είναι η συστηματική αναφυλακτική αντίδραση του οργανισμού μετά από έκθεση σε αντίστοιχο αλλεργιογόνο.

Το αλλεργικό σοκ είναι επικίνδυνο για τον οργανισμό αφού αποτελεί πολυσυστηματική κατάσταση. Πολύ χαρακτηριστικό πρώιμο, όχι όμως και απαραίτητο, σύμπτωμα του αλλεργικού σοκ, είναι ο κνησμός παλαμών, πελμάτων και περιγεννητικά.

Το δέρμα συμμετέχει στο 90% των περιπτώσεων αλλεργικών σοκ. Είναι πολύ σύνηθες ο ασθενής που υφίσταται αλλεργικό σοκ να εμφανίζει αγγειοοίδημα γύρω από τους οφθαλμούς, στα χείλη ή στη γλώσσα.

Αίτια αλλεργικού σοκ

Κατά κανόνα το αλλεργικό σοκ έχει αίτια: Τροφές, φάρμακα, δηλητήριο από νυγμό υμενοπτέρων (μέλισσα, σφήκα), έκθεση σε latex, άσκηση.

Υπάρχουν ασυνήθεις περιπτώσεις κατά τις οποίες ο ασθενής εμφανίζει τυπική εικόνα αναφυλαξίας χωρίς αίτιο (ιδιοπαθής αναφυλαξία).

Η αναγνώριση του αιτιολογικού παράγοντα είναι μείζονος σημασίας, αφού σε επανέκθεση είναι πιθανό ο ασθενής να κινδυνεύσει από νέο αναφυλακτικό σοκ.