Αλκοολική ηπατοπάθεια

Η αυξημένη κατανάλωση αλκοόλ και οι συνέπειες του έχουν καταγραφεί εδώ και χρόνια στις δυτικές χώρες.

Παθολογικές καταστάσεις προκαλούμενες από τη χρήση της αλκοόλης εμφανίζονται ακόμη και μεταξύ όσων θεωρούνται ως ήπιοι ή μέτριοι πότες (μικρή , καθημερινή κατανάλωση στο σπίτι ή μετά τη δουλειά, τα σαββατοκύριακα με την παρέα κ.λπ.).

Αυτό πολλές φορές σχετίζεται με την οικογενειακή προδιάθεση του κάθε ανθρώπου, την ηλικία έναρξης, το φύλο και τα χρόνια της χρήσης.

Συχνότερα το πρόβλημα εμφανίζεται με τη μορφή ηπατίτιδας, δηλαδή φλεγμονής στο συκώτι, αλλά πολλές φορές εξελίσσεται σε κίρρωση.

Έχει φανεί σε μελέτες ότι χωρίς ιατρική συμβουλή και υποστήριξη το πρόβλημα του αλκοόλ παραμένει στο 70-80% των περιπτώσεων.

Στον Ελληνικό χώρο μεγάλος αριθμός ασθενών αναζητά βοήθεια για νοσήματα που σχετίζονται με την κατανάλωση αλκοόλ, όπως ηπατοπάθειες, καρδιοπάθειες, καρκίνος, άνοια, ατυχήματα εργατικά ή αυτοκινητιστικά, κ.λπ., χωρίς συνήθως να αντιμετωπίζεται σωστά το κυρίαρχο ζήτημα που είναι η διακοπή του αλκοόλ.

Στον τομέα της αλκοολικής ηπατοπάθειας εμφανίζονται νέες υποστηρικτικές φαρμακευτικές θεραπείες αλλά και καινούργια μοντέλα για καλύτερη αντιμετώπιση στον τομέα ψυχολογικής ενίσχυσης με την εφαρμογή της γνωστικής και συμπεριφορικής θεραπείας.