Ακράτεια ούρων - ενούρηση

Οι ημερήσιες και νυκτερινές απώλειες ούρων είναι πολύ συχνές στα παιδιά. Στην ηλικία των 6 ετών το 10% των παιδιών βρέχεται ακόμα πάνω του την νύχτα ενώ το 5% παρουσιάζει και ημερήσια ακράτεια ούρων, σε συνδυασμό ή όχι με νυκτερινές απώλειες (ενούρηση).

Όταν οι απώλειες ούρων είναι αμιγώς νυχτερινές, το πρόβλημα είναι λειτουργικό, με τη βοήθεια ίσως ενός βαθύ ύπνου. Αντιμετωπίζεται φαρμακευτικά μετά την ηλικία των 6 ετών με σημαντική επιτυχία.

Όταν οι απώλειες ούρων είναι ημερήσιες, συχνά συνοδεύονται από συχνουρία, επιτακτικές ανάγκες για ούρηση και χαρακτηριστικές στάσεις που παίρνει το παιδί.

Σε αυτήν την περίπτωση, το πρόβλημα ακράτειας ούρων μπορεί να είναι είτε λειτουργικό και αντιμετωπίζεται φαρμακευτικά, είτε νευρολογικό, είτε πιο σπάνια οφείλεται σε στένωση της ουρήθρας, η οποία αντιμετωπίζεται χειρουργικά (βαλβίδες οπίσθιας ουρήθρας).