Ακράτεια από υπερπλήρωση

Η γυναίκα χάνει ούρα χωρίς κανένα αίσθημα ότι επέρχεται ούρηση όταν αφού η κύστη υπερβεί το μέγιστο όριο πλήρωσης.

Άλλες μορφές ακράτειας

Νυκτουρία, ακράτεια κατά την σεξουαλική επαφή κ.α.

Covid-19
Προπληρωμή Test