Ακουστικό νευρίνωμα

Το ακουστικό νευρίνωμα είναι ένας σπάνιος καλοήθης όγκος αναπτύσσεται με βραδύτητα στο νεύρο της ακοής, βαθύτερα από το εσωτερικό αυτί στη βάση του κρανίου.

Το ακουστικό νευρίνωμα μπορεί να ονομάζεται επίσης αιθουσαίο σβάννωμα, νευρίνωμα ή νευριλείμμωμα.

Συμπτώματα ακουστικού νευρινώματος

Το ακουστικό νευρίνωμα αναπτύσσεται πολύ αργά και τα αρχικά του συμπτώματα είναι ήπια με τον ασθενή να αναφέρει εμβοές. Βαθμιαία προκαλεί βαρηκοΐα, η οποία αρχικά δε γίνεται αντιληπτή επειδή αφορά τις υψηλές συχνότητες, δηλαδή όχι της συχνότητες ομιλίας. Όσο ο όγκος η βαρηκοΐα επιτείνεται και ο ασθενής εμφανίζει ζάλη και διαταραχές ισορροπίας.

Αν ο όγκος μεγαλώσει πολύ μπορεί να παρεμβληθεί στο προσωπικό νεύρο, προκαλώντας μερική παράλυση και τελικά πιέζει όλες τις γειτονικές προς τον όγκο περιοχές του εγκεφάλου, απειλώντας τη ζωή του ασθενή!

Διάγνωση ακουστικού νευρινώματος

Η έγκαιρη διάγνωση του ακουστικού νευρινώματος αποτελεί κλειδί για την πρόληψη των σοβαρών συνεπειών του ακουστικού νευρινώματος, ωστόσο αυτή δεν είναι πάντα εύκολη καθώς τα συμπτώματα στο αρχικό στάδιο ανάπτυξης του όγκου είναι συνήθως ήπια ή ακόμα και μη εμφανή.

Η πρώτη διάγνωση του ακουστικού νευρινώματος γίνεται μέσα από έλεγχο της ακουστικής ικανότητας και του συστήματος ισορροπίας του ασθενούς (ακοομετρία, τυμπανομετρία και κ.λπ.).

Η αξονική και η μαγνητική τομογραφία βοηθούν στον εντοπισμό και προσδιορισμό του μεγέθους του όγκου, καθώς και στο χειρουργικό σχεδιασμό της αφαίρεσης του.

Θεραπεία ακουστικού νευρινώματος

Τα ακουστικά νευρινώματα συχνά μπορούν να αφαιρεθούν χειρουργικά πλήρως. Η αντιμετώπισή τους εξαρτάται από πολλούς παράγοντες, όπως:

  • Το μέγεθος και τη σύσταση του όγκου (σκληρός ή μαλακός όγκος),

  • Την ηλικία του ασθενούς,
  • Τη γενική κατάσταση της υγείας του ασθενούς,
  • Την ύπαρξη ή όχι ακοής,
  • Την ύπαρξη ή όχι παρέσεως προσωπικού νεύρου.