Αιμορραγία

Μια σοβαρή αιμορραγία που απαιτεί αντιμετώπιση με την ελάχιστα επεμβατική θεραπεία του εμβολισμού μπορεί να έχει ως αιτία κάποιο τραύμα, διαταραχές πήξης του αίματος, επιμολύνσεις, ανατομικές ανωμαλίες ή όγκους.

Ο εμβολισμός γίνεται με στόχο τη διακοπή της ροής του αίματος προς την πηγή της αιμορραγίας.

Κατά τον εμβολισμό, ο Επεμβατικός Ακτινολόγος εισάγει συνήθως ένα σωλήνα με διάμετρο 2 - 3 χιλιοστά στη βουβωνική χώρα κι από εκεί τον καθοδηγεί μέχρι το αγγείο που αιμορραγεί. Εκεί τοποθετεί μικροσωματίδια ρητίνης, κόλλα ή μικρά μεταλλικά σπειράματα με στόχο την απόφραξη του αγγείου και τη διακοπή της αιμορραγίας.

Η θεραπεία της αιμορραγίας είναι κρίσιμης σημασίας ειδικά σε περιπτώσεις μεγάλης απώλειας αίματος, η οποία εγκυμονεί τον κίνδυνο ο ασθενής να υποστεί απειλητικό για τη ζωή του σοκ.