Ορθοπεδικός, Επιστημονικός Συνεργάτης, Oρθοπεδικής Κλινικής - Αθλητικές Κακώσεις, Ιατρικό Κέντρο Αθηνών

ΠΡΟΦΙΛ ΙΑΤΡΟΥ

Ζούρντος Σαράντος
Ορθοπεδικός