Ουρολόγος - Παιδο-Ουρολόγος, Ιατρικό Διαβαλκανικό Θεσσαλονίκης

ΠΡΟΦΙΛ ΙΑΤΡΟΥ

ΖΟΥΠΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Ουρολόγος