Γενικός Χειρουργός, Επιστημονικός Συνεργάτης, Ιατρικό Περιστερίου

ΠΡΟΦΙΛ ΙΑΤΡΟΥ

Ζιώρης Νικόλαος
Γενικός Χειρουργός
Covid-19
Προπληρωμή Test