Γναθοπροσωπικός Χειρουργός, Ιατρικό Διαβαλκανικό Θεσσαλονίκης

ΠΡΟΦΙΛ ΙΑΤΡΟΥ

ΖΗΚΟΣ ΠΕΤΡΟΣ
Γναθοπροσωπικός Χειρουργός