Ορθοπεδικός, Ιατρικό Διαβαλκανικό Θεσσαλονίκης

ΠΡΟΦΙΛ ΙΑΤΡΟΥ

ΖΙΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Ορθοπεδικός