Επεμβατικός Καρδιολόγος, Ιατρικό Διαβαλκανικό Θεσσαλονίκης

ΠΡΟΦΙΛ ΙΑΤΡΟΥ

ΖΙΑΚΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
Επεμβατικός Καρδιολόγος
Covid-19
Προπληρωμή Test