Γενικός Χειρουργός, Ιατρικό Διαβαλκανικό Θεσσαλονίκης

ΠΡΟΦΙΛ ΙΑΤΡΟΥ

Ζευγαρίδης Αλέξανδρος
Γενικός Χειρουργός
Covid-19
Προπληρωμή Test