Γενικός Χειρουργός, Ιατρικό Διαβαλκανικό Θεσσαλονίκης

ΠΡΟΦΙΛ ΙΑΤΡΟΥ

ΖΑΤΑΓΙΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
Γενικός Χειρουργός
Covid-19
Προπληρωμή Test