Γενικός Χειρουργός, Ιατρικό Διαβαλκανικό Θεσσαλονίκης

ΠΡΟΦΙΛ ΙΑΤΡΟΥ

ΖΑΤΑΓΙΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
Γενικός Χειρουργός