Χειρουργός Μαστού, Ιατρικό Διαβαλκανικό Θεσσαλονίκης

ΠΡΟΦΙΛ ΙΑΤΡΟΥ

ΖΑΡΑΜΠΟΥΚΑΣ ΚΩΣΤΑΣ
Χειρουργός Μαστού