Πυρηνικός Ιατρός, Ιατρικό Διαβαλκανικό Θεσσαλονίκης

ΠΡΟΦΙΛ ΙΑΤΡΟΥ

ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
Πυρηνικός Ιατρός