Ορθοπεδικός, Επιστημονικός Συνεργάτης, Ιατρικό Περιστερίου

ΠΡΟΦΙΛ ΙΑΤΡΟΥ

Ζαχαρίου Στέργιος
Ορθοπεδικός
Covid-19
Προπληρωμή Test