Χειρουργός Ουρολόγος - Ανδρολόγος, Εξειδικευμένος στην Ρομποτική Ουρολογία, Ιατρικό Διαβαλκανικό Θεσσαλονίκης

ΠΡΟΦΙΛ ΙΑΤΡΟΥ

ΖΑΧΑΡΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
Ουρολόγος