Παθολόγος, Ιατρικό Διαβαλκανικό Θεσσαλονίκης

ΠΡΟΦΙΛ ΙΑΤΡΟΥ

Ζαγρής Θωμάς
Παθολόγος
Covid-19
Προπληρωμή Test