Καρδιολόγος, Ιατρικό Διαβαλκανικό Θεσσαλονίκης

ΠΡΟΦΙΛ ΙΑΤΡΟΥ

Ζαγκλαβάρα Θεοδώρα
Καρδιολόγος
Covid-19
Προπληρωμή Test