Καρδιολόγος, Πιστοποιημένη στην Ηχοκαρδιογραφία & Αξονική Στεφανιογραφία, Ιατρικό Διαβαλκανικό Θεσσαλονίκης

ΠΡΟΦΙΛ ΙΑΤΡΟΥ

ΖΑΓΚΛΑΒΑΡΑ ΘΕΟΔΩΡΑ
Καρδιολόγος