Χειρουργός Μαστού, Ιατρικό Διαβαλκανικό Θεσσαλονίκης

ΠΡΟΦΙΛ ΙΑΤΡΟΥ

ΖΑΦΡΑΚΑΣ ΜΕΝΕΛΑΟΣ
Χειρουργός Μαστού