Παθολόγος, Αν.Διευθυντής Παθολογικής Κλινικής, Ιατρικό Κέντρο Αθηνών

ΠΡΟΦΙΛ ΙΑΤΡΟΥ

Ζαφείρης Ευάγγελος
Παθολόγος