Υγεία του ουροποιητικού και Προστάτης: παράγοντες κινδύνου, διάγνωση & θεραπεία

To ουροποιητικό σύστημα αποτελείται από τους 2  νεφρούς και τους  2 ουρητήρες, που αποτελούν το ανώτερο ουροποιητικό σύστημα καθώς και την ουροδόχο κύστη και την ουρήθρα, που συνθέτουν το κατώτερο  ουροποιητικό σύστημα.  O προστάτης, ο οποίος αποτελεί το όργανο που συμβάλλει στη γονιμότητα του σπέρματος, βρίσκεται ακριβώς κάτω από την ουροδόχο κύστη και περιβάλλει το αρχικό τμήμα της ουρήθρας.

Μεγάλο ποσοστό των ανδρών αντιμετωπίζει συχνά ενοχλήσεις κατά τη διάρκεια της ούρησης, γεγονός στο οποίο δε δίνουν ιδιαίτερη σημασία. Για το λόγο αυτό, είναι σημαντικό να λαμβάνουμε υπόψιν μας οποιεσδήποτε ασυνήθιστες αλλαγές, ώστε να αναγνωρίσουμε τα πρώιμα συμπτώματα.

O καρκίνος προστάτη αποτελεί τη συχνότερη κακοήθεια (15% όλων των καρκίνων) και τη δεύτερη αιτία θανάτου στον ανδρικό πληθυσμό, γεγονός που καθιστά την ενημέρωση απαραίτητη.

Αίτια & παράγοντες κινδύνου

Οι αιτίες, για τις οποίες μπορεί να νοσήσετε από αυτή τη μορφή καρκίνου, είναι σύνθετες  και οφείλονται σε διάφορους λόγους. Παρόλα αυτά, υπάρχουν κάποιοι παράγοντες, που εκτιμάται ότι σχετίζονται με την αύξηση πιθανότητας ανάπτυξης της νόσου όπως:

 • Το οικογενειακό ιστορικό
 • Η φυλή (Η συχνότητα εμφάνισης προστατικού καρκίνου είναι υψηλότερη στους Αφρο-αμερικανούς, σε σχέση με άνδρες άλλων εθνικοτήτων.)
 • Η ηλικία
 • Η παχυσαρκία (Ενέχεται μεγάλος κίνδυνος εμφάνισης υψηλής επιθετικότητας καρκινώματος.)
 •  Η υψηλή κατανάλωση αλλά και η παντελής έλλειψη αλκοόλ

Παράγοντες κινδύνου, επίσης, αποτελούν η γονόρροια, η νυκτερινή εργασία και το κάπνισμα, ενώ αντίθετα, φαίνεται πως προστατεύουν η έκθεση σε ακτινοβολία, η περιτομή και η υψηλή συχνότητα εκσπερματίσεων.

Επίσης, υπάρχουν εξωγενείς/περιβαλλοντικοί παράγοντες κινδύνου, όπως είναι:

 • To μεταβολικό σύνδρομο
 • Ο σακχαρώδης διαβήτης
 • Χαμηλά ή αντίθετα υψηλά επίπεδα βιταμίνης-D,  που  σχετίζονται με αυξημένο κίνδυνο προστατικού καρκίνου και κυρίως υψηλής επιθετικότητας.
 • Φάρμακα για υπερτροφία τύπου Proscar , που αυξάνουν λίγο την εμφάνιση πιο επιθετικού καρκίνου

Πώς γίνεται η διάγνωση

 1. Η ψηλάφηση ανιχνεύει το 18% των καρκίνων, ανεξάρτητα του PSA
 2. Πρώιμος έλεγχος PSA σε υψηλού κινδύνου ασθενείς
 3. PCA3 ούρων
 4. Πολυπαραμετρική Μαγνητική τομογραφία προστάτη

H τελική διάγνωση πραγματοποιείται με:

Βιοψίες προστάτη υπό υπερηχογραφική καθοδήγηση, ενώ παρέχεται μεγαλύτερη ακρίβεια με το λογισμικό της πολυπαραμετρικής  (fusion)

Θεραπεία

Υπάρχουν πολλές εναλλακτικές θεραπείες αντιμετώπισης των συμπτωμάτων του προστάτη. Αυτές περιλαμβάνουν τη χειρουργική επέμβαση, την ακτινοθεραπεία (εξωτερική),  τη βραχυθεραπεία (εμφυτεύματα ραδιενεργά), την παρακολούθηση (σε πολύ αρχικά στάδια ή  για ελάχιστη νόσο)

Χειρουργική Θεραπεία

 • Ανοικτή, Λαπαροσκοπική
 • Ρομποτική

Πλεονεκτήματα ελάχιστα επεμβατικής χειρουργικής

 • Ελάχιστο έως σχεδόν ανύπαρκτο μετεγχειρητικό άλγος
 • Μειωμένο μεταβολικό stress (λόγω έλλειψης τομής κοιλιακών τοιχωμάτων)
 • Ταχύτερη έξοδος από το νοσοκομείο και επάνοδος
 • Μειωμένο ποσοστό μεταγγίσεων
 • Άριστο αισθητικό αποτέλεσμα
 • Ταχύτερη αφαίρεση καθετήρα
 • Μειωμένη εμφάνιση κηλών, στενωμάτων ουρήθρας και αναστόμωσης
 • Μεγέθυνση χειρ/κού πεδίου, επιτυγχάνοντας εξαιρετική ευκρίνεια, μέσα από «τρισδιάστατη» εικόνα
 • Εξάλειψη του «ανθρώπινου τρόμου των χεριών», δηλαδή σταθερότερο χειρουργικό χέρι
 • Ικανότητα ρομποτικής κάμερας να φτάσει στα πιο δυσπρόσιτα σημεία του χειρουργικού παρασκευάσματος καθώς και εργονομία κινήσεων σε 7 άξονες

Πλεονεκτήματα Ρομποτικής Χειρουργικής

 • Υψηλότερα ποσοστά εκρίζωσης της νόσου επί υγιούς
 • Υψηλότερα ποσοστά εγκράτειας ούρων
 • Υψηλότερα ποσοστά διατήρησης στυτικής ικανότητας
 • Αφαίρεση μεγαλύτερου αριθμού λεμφαδένων
 • Χειρουργική εξαίρεση σε τοπικά προχωρημένο καρκίνο με πολύ καλά λειτουργικά αποτελέσματα
 • Αποτελεί τη μόνη τεχνική  που με κατάλληλη συμφυσιόλυση ανθίσταται στη μη πραγματοποίηση επέμβασης με ελάχιστα παρεμβατικό τρόπο
 •  Επιπρόσθετα, έχει  μικρότερες πιθανότητες επιμόλυνσης,  σε περιπτώσεις προηγηθείσας τοποθέτησης πλεγμάτων
 •  Επιπλέον, ρομποτικά στον ίδιο χρόνο με τον προστάτη μπορεί να αφαιρεθεί και ευμέγεθες εκκόλπωμα ουροδόχου κύστης, χωρίς να αυξηθεί η νοσηρότητα