Ειδικός Παθολόγος, Επιμελήτρια Παθολογικής Κλινικής, Ιατρικό Κέντρο Αθηνών

ΠΡΟΦΙΛ ΙΑΤΡΟΥ

Υφαντή Μαρίνα
Παθολόγος
Covid-19
Προπληρωμή Test