Ορθοπεδικός, Επιστημονικός Συνεργάτης, Ιατρικό Περιστερίου

ΠΡΟΦΙΛ ΙΑΤΡΟΥ

Ξυμητήρης Σταύρος
Ορθοπεδικός