Γαστρεντερολόγος, Ιατρικό Διαβαλκανικό Θεσσαλονίκης

ΠΡΟΦΙΛ ΙΑΤΡΟΥ

Ξιάρχος Παναγιώτης
Γαστρεντερολόγος
Covid-19
Προπληρωμή Test