Γαστρεντερολόγος, Ιατρικό Διαβαλκανικό Θεσσαλονίκης

ΠΡΟΦΙΛ ΙΑΤΡΟΥ

Ξιάρχος Παναγιώτης
Γαστρεντερολόγος