Γενικός Χειρουργός, Διευθυντής Χειρουργικής Κλινικής, Ιατρικό Περιστερίου

ΠΡΟΦΙΛ ΙΑΤΡΟΥ

Ξιάρχος Αναστάσιος
Γενικός Χειρουργός
Covid-19
Προπληρωμή Test