Ουρολόγος, Ιατρικό Διαβαλκανικό Θεσσαλονίκης

ΠΡΟΦΙΛ ΙΑΤΡΟΥ

ΞΕΝΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Ουρολόγος