Ογκολόγος, Ιατρικό Διαβαλκανικό Θεσσαλονίκης

ΠΡΟΦΙΛ ΙΑΤΡΟΥ

ΞΑΝΘΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Ογκολόγος
Covid-19
Προπληρωμή Test